VI. ULUSLARARASI TIP HUKUKU KONGRESİ

5-13 EKİM 2023

Tıp hukukuna ilgi duyan kıymetli sağlık çalışanları, hukukçular, akademisyenler ve öğrenciler,  

            Tıp bilimi inanılmaz bir hızla gelişirken, hukukun bu gelişime aynı hızla tepki göstermesi her zaman mümkün olamamaktadır.

             Tıbbi gelişmeler karşısında ortaya çıkan tıp hukuku sorunlarının çözümlenmesi için hukuki düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemelerin yapılmasına bir katkı da bilim insanları ve uygulamacıların yeni çıkan tıp hukuku sorunlarını tespit edip, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunduğu ve kanun koyucunun düzenlemelerine katkı sağladığı bilimsel toplantılar aracılığıyla olmaktadır. Bu toplantılardaki tebliğlerin yayınlanması da bu açıdan büyük önem taşımaktadır.

           Bu gayelerle, iki yılda bir düzenlenen kongremizin ilki ulusal nitelikte olmak üzere 2-5 Eylül 2015 tarihlerinde Bodrum’da düzenlendi (Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi – Vaka Tartışmalı) ve tebliğler yayınlandı. İkinci kongreden itibaren kongremiz uluslararası bir hüviyet kazandı. 20-24 Eylül 2017 tarihlerinde Antalya’da “II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi” olarak düzenlendi ve bildiri kitabı yayınlandı. Kongremizin üçüncüsü de, 9-12 Ekim 2019 tarihlerinde yine Antalya’da, Türkiye’nin dışında 17 ülkeden katılımcıların sunumlarıyla ve aynı anda 5 salonda gerçekleştirildi. Bu kongrenin bildirileri de iki cilt halinde 2020 yılında yayınlandı.

         Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın ev sahipliğinde 8-9-10 Ocak 2021 tarihlerinde   yaşanan pandemi nedeniyle ilk defa çevrimiçi(on-line) olarak düzenlenen IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi’nde; Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan,  Gürcistan, İran, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Malezya, Polonya, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Ukrayna olmak üzere toplam 19 ülkeden 25 yabancı katılımcının yanı sıra ülkemizden katılımcılarla; tıp hukukunun klasik, güncel ve yeni konularında sunumlar yapıldı. Kongrede, hekimler, hâkimler, savcılar, avukatlar, akademisyenler, diğer sağlık meslek mensupları, ilgili alanlardaki asistan ve öğrenciler; Türkçe, Almanca, Arapça veya İngilizce tebliğler sundu. Kongrede, aynı anda 3 salonda, 9’u Almanca 15’i İngilizce toplam 139 bildiri sunularak toplam 58 oturum gerçekleştirildi. Bu suretle kongremiz ülkemizde gerçekleştirilmiş olan tüm zamanların en kapsamlı hukuk kongresi olmuştur. Bu kongrenin bildirileri de üç cilt halinde 2021 yılında yayınlandı.

            Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın ev sahipliğinde V. Uluslararası Tıp Hukuku Kongremiz 27-28 Ağustos 2021 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar/Ürkmez Tesisleri’nde hibrit olarak gerçekleştirildi.   Bu uluslararası kongreye 30’u yabancı, 29’u Türk olmak üzere “Tıp hukuku” alanında uzman 59 konuşmacı katılmıştır. Bu kongrenin bildirileri de 2021 yılında yayınlandı.

              Kongrelerdeki başarıların bize verdiği güç ile kongre yöneticileri, düzenleme kurulu, bilimsel danışma kurulu, sekretarya görevlileri ve organizasyon firmasıyla birlikte çalışmalarını yaptık ve bu organizasyonla karşınıza geldik.

              Ülkemizdeki hukuk kongrelerinde her zaman ilklere imza atan, öncü olan kongremizi bu kez de yine hukuk alanında bir ilk olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın ev sahipliğinde ve Hekim Birliği Sendikası’nın destekleriyle 5-13 Ekim 2023 tarihlerinde MSC Splendida gemisinde İstanbul-Trieste (Venedik)-İstanbul rotasında gerçekleştireceğiz.

Kongre sunumlarını denizde seyir günlerinde yapacağız.

            Kongrede sunum yapılabilecek ana konu başlıkları ve alt başlıkları çok geniş tuttuk. Ayrıca kongreye katılım bu konularla sınırlı olmayıp, bunlar öneri niteliğindedir.         

              Kongrenin verimli olması, ülkemiz tıp hukukuna büyük katkıları olması dileğiyle, tüm katılımcılara teşekkür eder ve başarılar dileriz.

ÖNEMLİ TARİHLER YOL HARİTASI

GÜN
SAAT
DAKİKA

KONGRE BAŞKANLARI

Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ

KONGRE BAŞKAN YRD.

Av. Arb. Cahid DOĞAN

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Atilla ARINCIİstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Estetik ve Plastik Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Serkan ÇINARLIBakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Murat DOĞANErciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİTıp Hukuku Enstitüsü Başkanı, The Law Office İstanbul

Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ-Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Turgay AKALINKıbrıs Amerikan Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Doç. Dr. Baharak SHAHEDUrmiye İslami Azad Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İRAN

Hukukçu Hekim Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI-Hekim Birliği Sendikası Başkan Yrd.

 Avukat. Arb. Sunay AKYILDIZTıp Hukuku Derneği Başkanı

Avukat. Arb. Cahid DOĞANTıp Hukuku Enstitüsü

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Çetin Arslan-Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Gürol Cantürk-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Ramazan Çağlayan –Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu-Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Serkan Çınarlı-Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Barbaros Dokumacı-Özel Bayrampaşa Kolan Hastanesi

Prof. Dr. Murat Doğan-Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Afsun Ezel Esatoğlu-Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Ülker Gül-Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Recep Gülşen-Iğdır Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet Nadi Günal-Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Merdan Mehmet Hekimoğlu-Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Halil Kalabalık-İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Erdal Kalkan-Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör  -Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hans Lilie-Martin Luther Üniversitesi Hukuk Fakültesi,Almanya

Prof. Dr. Elena Marchetti-Griffith Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Avustralya

Prof. Dr. Arın Namal-İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Akihiro Onagi-Hokkaido Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Japonya

Prof. Dr. Korkut Özkorkut-Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof. Dr. Ergun Özsunay-İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hanefi Özbek-Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Hayrunnisa Özdemir-Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Prof. Dr. Çağlar Özel -Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Vera Lucia Raposo-Ass Professor Of Thefaculty Of. Law Of Macau University, Çin;Professor Of Thefaculty Of Law Of Coimbraunıversity, Portekiz

Prof. Dr. İkbal Sibel Safi-Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Nilgün Sarp– Uluslararası Final Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitüsü Müdürü  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Prof. Dr. Nedime Serakıncı-Ph.D., MSc. Special Health Adviser Turkish Republic of Northern Cyprus Presidency

Prof. Dr. Anna Serebrennikova-Moskova Lomonosov Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Ve Kriminoloji Abd Başkanı

Prof. Dr. Erdal Yerdelen-Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Fadıl Yıldırım-Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu-Göz Hastalıkları Uzmanı Ve Hukukçu

Ass. Prof. Dr. Maria Petrova-Lecturer,  Sofia University Law Faculty /Bulgaria

Doç. Dr. Bahar Öcal Apaydın-Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Yıldız Abik-Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Turgay Akalın-Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu

Doç. Dr. Levent Börü -Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Burcu Özcan Büyüktanır-Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Öğretim Üyesi

Doç. Dr.  Yasemin Durak-Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç.Dr. Ali Ekin-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Celâl Işıklar-Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi        

Doç. Dr. Şölen Külahçı-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı

 

Dr. Ögr. Üyesi Gül Ateş-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Dr. Öğr. Ü. Engin Aydın-Bandırma Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Ü. Zeynep Burcu Akbaba-Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Ü. Sezercan Bektaş-Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Nazmiye Özenbaş Boydağ-Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Ü. Çağlar Burak Burtan-Bandırma Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Şafak Parlak Börü– Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Gülçin Çam-Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Ü. Ömer Ergün-Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Abd Öğretim Üyesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Korkmaz-Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Ü. Arif Hüdai Köken– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Ü. Hatice Demir Küreci-Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Bülent Kıran-Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczane İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Nart-Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Ü. Ayşe Almıla Pazarcı-Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu

Dr. Pardis Moslemzade Tehrani-Malaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Malezya

 

Jasmina Krstenic-Deputy public prosecutor, Focal Point For serbian judges and prosecutors, Member Of Theconsultative Board Of Help Programme Of Thecouncil Of Europe İn Strasbourg, France, Member Of Thenational Network Forapplication Of European standards Of Human Rights court protection İn Serbia, Coordinator Of The group for criminal law

Susanna Suleimanova-Lecturer At The department Of The civil procedure National University “Odessa Law Academy”

 

SEKRETERYA

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burcu AKBABA-Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ecem KİRKİT – İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Arif Hüdai KÖKEN-Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI-Tıp Hekimi, Hukuk Doktoru, Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı

Av. Gülce CANDEMİR-Tıp Hukuku Bilim Uzmanı

Av. Hakime İrem KARABAĞ

LL.M Nuray ÇELİK-Tıp Hukuku Bilim Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği U., Sağlık Turizmi U. Filolog

TIP HUKUKU KONGRELERİ

KONGRE KONULARI

Belirtilen bu konular öneri amaçlı olup, tıp hukuku alanındaki başka konularda da sunum yapılabilir.

(Alt başlıklar için Tıklayınız)

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Çalışanlarının İş Kazalarından Ötürü Sorumluluğu

İnternet Üzerinden Sağlık Tavsiyesi Verilmesinin Hukuki Niteliği ve Sonuçları

Hernafrodit Çocuklarda Cinsiyet Belirleme Ameliyatlarında Rıza Sorunu

Tıbbi Kayıtlara Yönelik Başvuru Yolları

Uzmanı Olmadığı Alanda Tıbbi Müdahale Yapmanın İdari ve Hukuki Sonuçları

Hekimin Reklam Yasağı İhlalinin Sonuçları

Hekimlik Kanunu Teklifi

Hekimlikte Sendikal Haklar ve Sendikanin Rolü

Nörobilim Hukuku

Kozmetik Ürünlerden Doğan Tıbbi Zararlar

Tıbbî Cihazların Zararlarından Doğan Hukukî ve Cezaî Sorumluluk

Hastane  Sözleşmesi Tipleri

Psikiyatride Aydınlatılmış Rıza ve Mahremiyet

Cerrahi Olmayan Kozmetik Uygulamalarda Yasal Sorunlar

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ve  Hukuk

Tanı Kitleri ve Evde Uygulanan Hızlı Tanı Kitleri  ve Hukuk

Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar  ve Hukuk

SGK’nın Hekim, Eczane ve Hastanelere Uyguladığı Cezalar

Yetim İlaçlar ve Sağlık Hakkı

SGK’nın Ödemediği İlaçlarla İlgili Hukuki Süreçler

-Sağlık Turizmi Hukukunda Sözleşme Tipleri

-Sağlık Turizmi Hukukunda Malpraktis

-Sağlık Turizmi Hukukunda İdarenin Sorumluluğu

-Sağlık Turizminde Hastanın Mahremiyetinin Korunması

– Sağlık Turizminde Aracı Kurumların Sorumluluğu

–  Sağlık Turizmi Hukuku

-Sırf Güzelleşmek Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Endikasyon

-Estetik Tıbbi Müdahalelerde Hastanın Aydınlatılması ve Rızasının Alınması

– Estetik Tıbbi Müdahalelerde Malpraktis

-Estetik Tıbbi Müdahalelerde Kişisel Verilerin Korunması

– Estetik Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Ayıptan Doğan Sorumluluğu (Ayıbı Üstlenme Borcu, Ayıba Karşı Tekeffül Borcu) (TBK m. 474-478)

– Estetik Müdahalelerde Aydınlatılmış Rıza

– Estetik Müdahalelerde Hekimin Ayıptan Doğan Sorumluluğu

– Estetik Tıbbi Müdahalelerde Endikasyon

– Estetik Tıp Hukukunda Sonuç Garanti Etme

– Diş Hekimliğinde Estetik Tıbbi Müdahalelerde Tazminat Sorumluluğu

Sağlık Hizmet Kusurunda Hekimin Sorumluluğu

Tıbbi Uygulama Hatalarında İhtisas Mahkemeleri Gerekli mi?

Yeni Hukuki Düzenlemeler Karşısında Kamudaki Hatalı Tıbbi Müdahalelerde Rücu Kurumu

Tıp Hukukunda Arabuluculuk

Gebelikte Anomali Tespiti Hatalarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

ROP dosyalarında aydınlatma kapsamının kusur durumuna etkisi

Tıbbi Uygulama Hataları Davalarında İspat Problemleri

Hekim sigortası uygulama sorunları

-Üreme Teknolojileri Kullanımında Hukuki Sorumluluk

-Rahim Naklinden Doğan Hukuki Sorumluluk

-Organ ve Doku Nakli Ticareti Suçu

-Ölüm Sonrası Üreme Hakkı

-Yoğun Bakım Uygulamalarında Hukuki Sorumluluk

-Boşanma Sürecindeki Kürtajda Eşin Rızası.

– Klinik Araştırmaları ve  Hukuk

– Klinik Dışı Araştırmalar ve Hukuk

-Sağlık Çalışanları Tarafından Cenine Karşı İşlenen Suçlar

-Tıbbi Uygulama Hatalarında Ceza Soruşturma ve Kovuşturması için İzin Uygulaması

– Otonom Sağlık Araçları ve Hukuki Sorumluluk

– Tıbbi Teknolojik Gelişmeler ve Hukuki Değerlendirmesi

– Robotik Müdahaleler ve Hukuki Sorumluluk 

– Yapay Zekanın Tıpta Kullanımı ve Hukuki Sorumluluk

– Teletıp, Mesafeli Sözleşmeler ve Hukuki Sorumluluk

– Tele Tıp ve Hukukî Sonuçları

– Yapay Zekâ ve Tıbbi Uygulamalar

– Acil Sağlık Teknolojileri  ve Hukuk

– Askeri Sağlık Teknolojileri ve Hukuk

– Beyin Bilgisayar  Arayüzleri ve Hukuk

– Evde Bakım Hizmetlerine Yönelik Teknolojiler ve Hukuk

– Medikal Robotik ve Hukuk

– Protez ve Ortez Teknolojileri ve Hukuk

– Rehabilitasyon Teknolojileri ve Hukuk

– Sağlık Eğitimi Amaçlı Simülatör Tasarımı ve Hukuk

– Sağlık Veri ve Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları ve Hukuk

– Sağlıkta Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Hukuk

–  Sağlıkta Sanal ve Artılmış Gerçeklik Uygulamaları ve Hukuk

– Yapay Organlar ve Hukuk

– Tıbbi Cihazlar ve Hukuk

– Klinik Karar Destek Sistemleri ve Hukuk

– Eczacıların Hukukî ve Cezaî Sorumluluğu

 – İlaç Ruhsatlandırma Süreçleri

– İlaç Üreticisinin Hukukî ve Cezaî Sorumluluğu

– İlaçta Patent

– Majistral İlaçların Yapılması ve Kullanılmasından Doğan Hukukî Sorunlar

– Plesebonun (Yalancı İlaç) Tıbbî Tedavide ve Klinik Araştırmalarda Uygulanmasından Doğan Sorumluluk

– Eser Sözleşmesinde Hekimin Borçları

– Eser Sözleşmesinde Hekimin Eser Teslim Borcu

– Doku Mühendisliği ve Hukuk

– Biyoinformatik ve Hukuk

– Kanser ve Hukuk

 

ORGANİZASYON

MSC SPLENDIDA

İSTANBUL - TRIESTE (VENEDİK) - İSTANBUL

deuHukuk2.png
hekimbilligi.png
BTEA
hed
dost.png

© 2023 Tüm hakları saklıdır